Artjoms Čeremisins (Ananda)

Артём Черемисин (Aнанда), на русском пожалуйста читайте ниже

Starptautiskā vēdiskā centra "ATMA" astrologs, centra ATMA Latvijā vadītājs.

Artjoms Čeremisins džoitišu apgūst un praktizē kopš 2006. gada, sekojot senai tradīcijai Šrī Ačjutananda (tika dibināta apmēram pirms 500 gadiem). Personīgi mācījies pie pandita Zorana Radosavleviča, kā arī pie citiem šīs Paramparas skolotājiem. Konsultē vairāk kā 15 gadus. 

 

Alekseja Meredova (Atma Svarup) skolēns, vēdiskās zināšanas un jogu nopietni izzina ~ 20 gadus. Ir iesvētība tradicionālajā japāņu Reiki sistēmā (Usui Reiki Rioho).

 

Vairākkārt bijis svētceļojumos uz Indiju ar mērķi dziļāk iepazīt seno vēdisko kultūru un tās tradīcijas.

 

Dzimis Ukrainā (Dņepropetrovskā), Latvijā dzīvo kopš 2011.gada. Precējies, 2 bērnu tēvs. 

 

Facebook , Instagram

Iespējams pierakstīties uz:

Astroloģiskajām konsultācijām par šādām tēmām:

 • vispārējā konsultācija (jautājumi par veselību, profesionālo darbību, privāto dzīvi, bērniem, pašattīstību un pašrealizāciju, talantiem u.c.) – konsultācijas ilgums no 1 līdz 2 stundām pēc izvēles;
 • dzīves periodu analīze, to iezīmes, rīcības virziens noteiktajā periodā;
 • bērni: veselība, talanti, psiholoģiskais portrets un jūsu savstarpējās mijiedarbības iezīmes;
 • biznesa saderības un personīgās dzīves saderības aprēķins un analīze;
 • labvēlīga laika (muhurtas) piemeklēšana jauniem iesākumiem – kāzu datuma izvēle; lieli, nozīmīgi pirkumi; biznesa atvēršana utt.
 • Jautājuma horoskops (prašna) lēmumu pieņemšanai – jūs varat uzdot līdz 3 jautājumiem, uz kuriem var atbildēt “jā/nē, labi vai slikti”, un saņemt uz tiem atbildi kā īsā, tā arī izvērstā variantā;
 • Liktens uzlabošanas metožu piemeklēšana;
 • Individuālais horoskops vienam gadam.

 

Konsultācijas notiek:

- online (skype, whatsapp, fb messenger utt.)

- vai klātienē, centra ATMA telpās, Rīgā, Valentīna ielā 16.

Krievu, angļu vai ukraiņu valodā.  

 

 

Jogas un pranajamas konsultācijām šādos jautājumos:

 • Individuāla jogas vingrinājumu kompleksa piemeklēšana, ņemot vērā jūsu ķermeņa un organisma īpatnības.
 • Elpošanas tehniku (pranajamas) piemeklēšana.
 • Meditācija – individuālas apmācības;
 • Personības vājās un stiprās puses, rakstura problemātisko īpašību analīze un korekcijas metožu piemeklēšana, pielietojot jogas un meditācijas instrumentus. 

 

Konsultācijas notiek centra ATMA telpās, Rīgā, Valentīna ielā 16.

 

Konsultācijas un individuālās nodarbības notiek krievu, angļu, ukraiņu valodās.

 

Kontaktinformācija:

 

Jautājumi par džoitišu, jogu, pranajamu, mācību praksi: a.cheremisin@gmail.com

 

Sīkāka informācija un pieraksts uz konsultācijām: ieva.ceremisina@gmail.com, 26351211 ( latviešu valodā) vai pa tiešo  a.cheremisin@gmail.com, 27803663

 

 Personīgie profili sociālajos tīklos: Facebook , Instagram

(raksti par astroloģiju un jogu, vēdisko filozofiju, astroloģiskās prognozes u.c.)

Артём Черемисин (Aнанда)

Астролог международного ведического центра «Атма», лидер его филиала в Латвии. 

Артём Черемисин изучает и практикует джйотиш с 2006 года, следуя древней традиции Шри Ачйутананды (была основана около 500 лет назад). Обучался напрямую у пандита Зорана Радосавлевича, а также у других учителей этой Парампары Консультирует более 15 лет.

Ученик Алексея Мередова (Атма-сваруп), ведическое знание и йогу серьёзно изучает ~ 20 лет.

Преподаватель йоги и медитации, проводит групповые и индивидуальные занятия. Имеет инициацию в традиционной японской системе Рэйки (Усуи Рэйки Риохо).

 

Многократно посещал Индию с целью паломничества, обучения и знакомства с её древней культурой и философией.

 

Родился в Украине (Днепропетровск), в Латвии живет с 2011 года. Женат, отец 2 детей. 

 

Facebook , Instagram

 

Можно записаться на:

Астрологическая консультация по вопросам:

 

 • общая консультация (вопросы здоровья, карьеры, личной жизни, дети, саморазвитие и самореализация, таланты и прочее) – длительность от 1 до 2 часов на выбор
 • анализ периодов жизни, их особенности, направление для деятельности в данный период
 • дети: здоровье, таланты, психологический портрет и особенности взаимодействия с вашим ребенком
 • расчёт и анализ совместимости в бизнесе и личной жизни
 • подбор благоприятного времени для начинаний (мухурта). Выбор дня свадьбы, дат для крупных покупок, открытия бизнеса и т.д.
 • Гороскоп вопроса (прашна), для принятия решений – вы можете задать до 3 вопросов в ключе «да/нет, хорошо или плохо» и получить на них ответы как в короткой, так и развёрнутой форме
 • Подбор коррективных средств для улучшения своей судьбы
 • Годовой индивидуальный гороскоп

 

Консультации проходят:

- online (skype, whatsapp, fb messenger etc)

- или лично по адресу: центр ATMA, Рига, ул. Валентина 16.

На русском, английском, украинском языках.

 

Консультация по йоге и пранаяме по вопросам:

 • Подбор комплекса индивидуальных упражнений по йоге с учетом особенностей вашего тела и организма. Подбор дыхательных практик (пранаям)
 • Индивидуальное обучение медитации
 • Анализ слабых и сильных сторон личности, проблемных качеств характера и подбор коррективных мер с точки зрения йоги и медитации

 

Консультации проходят по адресу: центр ATMA, Рига, ул. Валентина 16.

Консультирует и преподает на русском, английском, украинском языках.

Контактная информация:

Bопросы по джйотиш, йоге, пранаяме, практике изучения: a.cheremisin@gmail.com

 

Подробная информация и запись на консультации: ieva.ceremisina@gmail.com, 26351211 (на латышском языке) или напрямую a.cheremisin@gmail.com, 27803663

 

Личная страничка в соцсетях: Facebook , Instagram

(посты об астрологии и йоге, ведической философии, астропрогнозы и прочее)