Artjoms Čeremisins (Ananda)

Starptautiskā centra "ATMA" galvenais astrologs, centra ATMA Latvijā vadītājs.

Apgūst un pasniedz astroloģiju saskaņā ar Šrī Džaganatha Centra tradīciju. 

Sastāda horoskopus (astroloģiskās kartes) un sniedz konsultācijas, pasniedz džoitiša seminārus. Ir skolēni Baltijas valstīs, NVS, ASV un Izraēlā.

Lasa lekcijas un vada jogas nodarbības.

Nopietni izzina vēdiskās zināšanas un praktizē jogu 14 gadus. Alekseja Meredova (Atma Svarup) skolēns kopš 2006. gada, ir iniciācija reiki dziedināšanas sistēmā.

Vairākkārt bijis svētceļojumos uz Indiju ar mērķi dziļāk iepazīt seno vēdisko kultūru un tās tradīcijas.

Dzimis Ukrainā, šobrīd dzīvo Latvijā.

 

Sniedz individuālās astroloģiskās konsultācijas par šādām tēmām:
•    vispārējā konsultācija par visām dzīves un darbības sfērām;
•    veselība, fiziskais un enerģētiskais potenciāls;
•    ārstēšana ar dārgakmeņiem;
•    likteņa dotās personības spējas un talanti, to realizācija;
•    profesionālā darbība;
•    personības garīgā izaugsme;
•    personīgā dzīve (laulības, savienības un bērni);
•    individuālie periodi dzīvē, to ilgums, problēmas, uzdevumi;

•    personības karmiskie uzdevumi un iespējas tos realizēt.

 

 

Konsultacijas noris krievu vai angļu valodā caur Skype vai klātienē - ATMA centra telpās Rīgā, Valentīna ielā 16.

 

Kontaktinformācija:

 

Jautājumi par džoitiš un apmācībām:  a.cheremisin@gmail.com

Pieraksts uz konsultācijām: ieva.ceremisina@gmai.com vai a.cheremisin@gmail.com

 

 

Speciālista personīgā Facebook lapa, kurā atradīsiet rakstus par astroloģiju, jogu, vēdisko filozofiju, astro prognozes u.c. materiālu.

Артём Черемисин (Aнанда)

Главный астролог международного ведического центра «Атма», лидер его филиала в Латвии. 

Преподаватель по йоге, пранаяме. Изучает и преподает астрологию в традиции "Шри Джаганнатх Центра"

Проводит консультации, составление гороскопов, преподает Джйотиш в странах Европы, имеет учеников из стран Прибалтики, СНГ, США, Израиля. 

Многократно посещал Индию с целью паломничества, обучения и знакомства с её древней культурой и философией.

Ведическое знание и йогу серьёзно изучает 14 лет.

Является учеником Алексея Мередова (Атма-сваруп), имеет инициацию в традиционной японской системе Рэйки (Усуи Рэйки Риохо).

Родился в Украине, на данный момент живёт в городе Рига. 

 

Можно записаться на астрологическую консультацию по направлениям

1. Общая консультация по основным сферам жизни

2. Вопросы здоровья

3. Предназначение личности, жизненные задачи, способности и таланты. Анализ направлений обучения и развития для детей.

4. Личная жизнь (в т.ч анализ совместимости), социальная жизнь и карьера

5. Периоды влияния планет, их особенности. Задачи личности на периоды планет

6. Коррективные средства для изменения своей судьбы

7. Подбор благоприятного времени для важных начинаний (мухурта). Планировка свадьбы, покупки авто или дома, времени зачатия ребёнка, открытие бизнеса, поездки и.т.д.

 

Консультации проходят на русском или английском языке по Skype или лично - в центре ATMA в Риге, ул. Валентина 16.

 

Контактная информация:

 

Bопросы по джйотиш и практике изучения: a.cheremisin@gmail.com

Запись на консультации: ieva.ceremisina@gmail.com или a.cheremisin@gmail.com

 

 

Личная страничка в Facebook (посты о астрологии и йоги, ведической философии, астро прогнозы и.др.)