Artjoms Čeremisins (Ananda)

Starptautiskā centra "ATMA" galvenais astrologs. 

Apgūst un pasniedz astroloģiju saskaņā ar Šrī Džaganatha Centra tradīciju. 

Sastāda horoskopus (astroloģiskās kartes) un sniedz konsultācijas, pasniedz džoitiša seminārus. Ir skolēni Baltijas valstīs, NVS, ASV un Izraēlā.

Lasa lekcijas un vada jogas nodarbības.

Nopietni izzina vēdiskās zināšanas un praktizē jogu 11 gadus. Alekseja Meredova (Atma Svarup) skolēns kopš 2006. gada, ir iniciācija reiki dziedināšanas sistēmā.

Vairākkārt bijis svētceļojumos uz Indiju ar mērķi dziļāk iepazīt seno vēdisko kultūru un tās tradīcijas.

Dzimis Ukrainā, šobrīd dzīvo Latvijā.

 

Sniedz individuālās astroloģiskās konsultācijas par šādām tēmām:
•    vispārējā konsultācija par visām dzīves un darbības sfērām;
•    veselība, fiziskais un enerģētiskais potenciāls;
•    ārstēšana ar dārgakmeņiem;
•    likteņa dotās personības spējas un talanti, to realizācija;
•    profesionālā darbība;
•    personības garīgā izaugsme;
•    personīgā dzīve (laulības, savienības un bērni);
•    individuālie periodi dzīvē, to ilgums, problēmas, uzdevumi;

•    personības karmiskie uzdevumi un iespējas tos realizēt.

Kontaktinformācija:

Jautājumi par džoitiš un apmācībām - a.cheremisin@gmail.com

Pieraksts uz konsultācijām - ieva.ceremisina@gmail.com

Артём Черемисин (Aнанда)

Главный астролог международного ведического центра «Атма», лидер его филиала в Латвии. Родился в Украине, на данный момент живёт в городе Рига. 

Преподаватель по йоге, пранаяме. Изучает и преподает астрологию в традиции "Шри Джаганнатх Центра"

Проводит консультации, составление гороскопов, преподает Джйотиш в странах Европы, имеет учеников из стран Прибалтики, СНГ, США, Израиля. 

Многократно посещал Индию с целью паломничества, обучения и знакомства с её древней культурой и философией.

Ведическое знание и йогу серьёзно изучает 11 лет.

Является учеником Алексея Мередова (Атма-сваруп), имеет инициацию в традиционной японской системе Рэйки (Усуи Рэйки Риохо).

 

Можно записаться на астрологическую консультацию по направлениям

1. Общая консультация по основным сферам жизни

2. Вопросы здоровья

3. Предназначение личности, жизненные задачи, способности и таланты. Анализ направлений обучения и развития для детей.

4. Личная жизнь (в т.ч анализ совместимости), социальная жизнь и карьера

5. Периоды влияния планет, их особенности. Задачи личности на периоды планет

6. Коррективные средства для изменения своей судьбы

7. Подбор благоприятного времени для важных начинаний (мухурта). Планировка свадьбы, покупки авто или дома, времени зачатия ребёнка, открытие бизнеса, поездки и.т.д.

Контактная информация:

a.cheremisin@gmail.com – вопросы по джйотиш и практике изучения;   

ieva.ceremisina@gmail.com – запись на консультации.