AŠTANGA JOGA

Saskaņā ar Patandžali, Aštanga joga sastāv no astoņām pakāpēm. Kā tās saistītas savā starpā, to palīdz izprast šāds stāsts:


"Reiz kādā zemē dzīvoja ļoti laimīgs pāris, taču zemes karalis bija netaisnas dabas. Karalis kļuva greizsirdīgs uz šo pāri un viņu laimi, tāpēc iesvieda vīru cietuma tornī. Kad sieva naktī ieradās pie torņa, lai atbalstītu savu vīru, vīrs no augšas viņai sauca, lai nākošajā naktī viņa atgriežas ar garu zīda diegu, stipru diegu, auklu, virvi, vaboli un nedaudz medus.Lai gan samulsusi no lūguma, nākošajā naktī sieva atgriezās ar visu, ko vīrs bija prasījis.Vīrs tad lūdza sievu, lai piesien vabolei zīda diegu un uzziež medu uz viņas antenām. Tad viņai bija jānovieto vabole uz torņa sienas ar skatu uz augšu. Sajūtot medus smaržu, vabole sāka rāpties augšup tornī, cerot tur atrast vēl vairāk garduma, velkot aiz sevis zīda diegu. Kad vabole sasniedza torņa augšpusi, vīrs paņēma zīda diega galu un uzsauca, lai sieva pie otra gala piesien stiprāko diegu. Uzvelkot stiprāko diegu augšā, viņš nodrošināja arī to un deva sievai tālākas instrukcijas, lai piesien auklu otrā galā. Kad viņam bija aukla, pārējais jau notika pavisam ātri. Piesienot auklas galā virvi, viņš uzvilka augšā arī to, piesēja virves galu un pats rāpās lejup, izbēgot brīvībā."


Šis pāris, protams, ir jogi. Cietuma tornis simbolizē nosacīto eksistenci. Zīda diegs simbolizē ķermeņa attīrīšanu caur asanām. Stiprais diegs simbolizē pranajamu, elpas paplašināšanu, aukla simbolizē meditāciju un virve atbilst samadhi, absolūtās esamības stāvokli. Kad šī virve ir satverta, brīvība no nosacītās eksistences ir iespējama.

 

Visa dzīve ir joga                   

/sena jogu gudrība/


Aštanga Joga vai 8 pakāpju treniņu ceļš:
1. Jama- paškontrole, sabiedriskās uzvedības normas. Šajā stadijā cilvēks tiek apmācīts, lai rastu harmoniju sabiedrībā, kurā dzīvo. Dzīvojot sabiedrībā, nedrīkst būt brīvs no tās, no saitēm ar to (ekonomiskām, kultūras u.c.). Cilvēks ir sabiedriska būtne. Visi tālākie panākumi jogā pilnībā atkarīgi no apkārtējiem sabiedriskiem apstākļiem un no praktizētāja spējām tās harmonizēt.
a) Ahimsa - nevardarbība pret sevi, citiem cilvēkiem, dzīvniekiem; Ievērojot ahimsu, citi cilvēki un dzīvnieki sāk mīlēt šo cilvēku.
b) Satja - taisnīgums; Ievērojot taisnīgumu, cilvēks iemācās atšķirt, vai citi runā patiesību vai melus.
c) Asteja - nezagt, neņemt to, kas pieder citam.

d) Brahmachari - fizisks, psiholoģisks spēks.
e) Aparigraha - mantiskums; jāizmanto tikai nepieciešamākās lietas, netērēt lieki enerģiju, plānojot pirkumus 5 gadus uz priekšu (vīriešiem); sievietēm - kad smagi pastrādā, vajag sevi nedaudz palutināt;).
2. Nijama- personīgās uzvedības kodekss. Šajā stadijā praktizētājs strādā ar iekšējo pašattīstību, attīrot sevi fiziski, garīgi, kā arī attīrot savu prātu.
a) Shaucha - fiziskā, mentālā tīrība.
b) Santosh - apmierinātība; cilvēkam jābūt priecīgam par to kas viņam ir un pieder tagad; mēs nekad nebūsim laimīgi, ja nebūsim apmierināti ar esošo situāciju.
c) Tapas - askētisms; palīdz atbrīvoties no sliktās karmas, labvēlīgas ciešanas cilvēku atbrīvo no sliktās karmas, piem., netīkama celšanās agri no rītiem, joga u.tml.
• Ķermeņa askētisms - paklanīties Dievam, vecākiem, godāt citus;
• Prāta askētisms - labi attiekties pret citiem;
• Runas askētisms - runāt citiem patīkami;
d) Svadjaja - patstāvīgi apgūt svētos rakstus.
e) Ishvara pranidhana - godāt augstākstāvošos; ishvara- tas, kurš zina un kontrolē visu, pranidhanta- godināšana.
3. Asana- ķermeņa stāvoklis, fiksēta, stabila poza. Šajā etapā notiek apmācība dažādām ķermeņa pozām, lai sagatavotu ķermeni un apziņu tālākajām pakāpēm. Ir 32 galvenās asanas, 108 svarīgās. Padmasana (Lotosa poza) un Shavasana (līķa poza) ir pašas svarīgākās no visām! Asanas galvenais uzdevums ir stiprināt mugurkaulu.
Galvenais nav asana kā fizisks process, bet gan tas, kas notiek prātā, kāds ir noskaņojums.
Jogas mērķis ir apzināt Paramatmu (Dieva daļiņu) sirdī.

Asanas izlīdzina un harmonizē cilvēka emocionālo un loģisko pasauli. Tās palīdz izprast ķermeni un palīdz saprast savu slimību iemeslus.
4. Pranajama - elpošana, kontrole pār enerģētiskiem organisma procesiem pamatā ar elpošanas paņēmieniem un pilnveidošanos. Pranajama attīra cilvēka smalko ķermeni.
Joga bez pranajamas ir vienkārša vingrošana. Ja pilda tikai asasnas, neattīrās smalkais ķermenis. Pēc asanām visas šlakvielas uzkrājas asinīs, tāpēc pēc asanām noteikti vajag taisīt pranajamu.

 

Šīs četras pakāpes, veicinot personības kultūras attīstību, spēcīgi uz to psihofiziski iedarbojas, harmoniski to pilnveido, paplašina adaptācijas diapazonu attiecībā uz visiem iespējamajiem negatīviem, un pārlieku lieliem kairinātājiem, radot augstu veselības līmeni. Tā arī ir Hatha Joga.

 

5. Pratjahara - atrautība no jūtām, pilnīga kontrole pār tām; spēja kontrolēt jūtas attiecībā pret lietām, objektiem. Jo no pieķeršanās rodas ciešanas, no mīlestības - prieks.
• Jūtu pieķeršanās - suns un saimnieks, dod ēst - mīlu, nedod - eju prom.
• Prāta pieķeršanās - ārējais izskats, kas var mainīties; īsa (2-3gadi).
• Saprāta pieķeršanās - pēc īpašībām; ļoti ilga.
Kad cilvēks ir augstāks par savām jūtām (savu jūtu valdnieks), viņš sasniedz svētlaimi.
Pratjahara palīdz izvērtēt, kas ir labs (patiess) un kas ir slikts (meli).
6. Dharana-  uzmanības koncentrēšana, atmiņa, pacietība, atturība.
7. Dhjana - meditācija vai objekta apcere. Prāts ir sakoncentrēts, meditatīvs stāvoklis.
8. Samadhi - jogs ierauga un iemīl Dievu savā sirdī.

 

Pēdējās četras pakāpes dod cilvēkam iespēju pilnībā kontrolēt ķermeņa darbu un apziņu, attīstīt Pārapziņu. Iestājas pilnīga personības realizācija.

 

Informācijas avots: A.Meredova (Atma Svarup) lekcijas. Materiālu pārpublicēšana un izmantošana atļauta tikai ar atbilstošām atsaucēm un Centra "ATMA" rakstisku piekrišanu. Kontakti: atma.lv@gmail.com. Paldies par sapratni!