MARINA DRJAGINA

Kā SPA speciālists es darbojos pēc individuālās pieejas principa, ievērojot klienta psihofizioloģiskās vajadzības, iedarbojoties harmoniski uz ķermeņa, prāta un dvēseles, mazinot stresa faktoru ietekmi uz organismu un stimulējot pašatveseļošanas mehānismus, kas ir nopietnu slimību profilakse un kas uzlabo dzīves kvalitāti.

~~~

В работе СПА-специалиста  я руководствуюсь принципом индивидуального подхода к клиенту, с учетом психофизиологических потребностей, оказывая гармоничное воздействие на тело, разум и душу, уменьшая воздействие стрессовых факторов на организм и  стимулируя механизмы самооздоровления, что является профилактикой многих заболеваний и улучшает качество жизни.