Natālija Čehovska

Starptautiskā vēdiskās kultūras centra ATMA organizatore. Meistare austrumu hiromantijā senindiešu skolas Addžai singha sistēmā. Praktizējoša speciāliste bērnu psiholoģijā un pedagoģijā.

 

Natālija Čehovska dzimusi Ukrainā, Dņepropetrovskā. Bērnībā tēva vadībā nopietni nodarbojusies ar jogu, studējusi hiromantiju un vēdiskos rakstus. 23 gadu darba pieredze ar pirmskolas vecuma bērniem deva viņai iespēju izstrādāt un ieviest daudzas programmas, kuru pamatā ir vēdiskā filozofija. Krimā izveidojusi un vairāk nekā 10 gadus vadījusi privāto bērnu atveseļošanās programmu "Simeiz".


Kopā ar Alekseju Meredovu 2011. gada pavasarī izveidojusi jogas un atpūtas centru (ašramu) Krimā, Jevpatorijā (www.krim.atma.in.ua), kur vasarās organizē jogas nometnes un vada seminārus, pulcinot interesentus no visas pasaules, arī Latvijas.


Šobrīd N. Čehovska aktīvi ceļo un lasa lekcijas, vada praktiskās nodarbības dažādās Ukrainas, Krievijas, Itālijas un Baltijas valstu pilsētās, kopā ar vīru A. Meredovu ved grupas svētceļojumos uz Indiju, sniedz konsultācijas, organizē ašrama darbību un palīdz vīram atbalstīt viņa skolēnus.


 

Sniedz individuālās konsultācijas par tēmām:

Hiromantija

  • vispārējā konsultācija par visām dzīves un darbības sfērām
  • veselība, fiziskais un enerģētiskais potenciāls
  • likteņa dotās personības spējas un talanti, to realizācija
  • personīgā dzīve (laulības, savienības un bērni)
  • individuālie periodi dzīvē, to ilgums, problēmas, uzdevumi
  • personības karmiskie uzdevumi un iespējas tos realizēt
  • profesionālā darbība
  • hiromantija bērniem

Bērnu psiholoģija un pedagoģija

  • psiho-emocionālā bērna uzvedības korekcija, izmantojot senās vēdiskās un mūsdienu psiholoģijas un pedagoģijas metodes
  • vecāku un bērnu attiecību harmonizēšana
  • bērna psiholoģiskais tests- talantu un iespēju noteikšana
  • darbs ar vecākiem bērna audzināšanas un attīstības jautājumos

ATSAUKSMES par iepriekš vadītajiem N.Čehovskas semināriem skat. te.

Aļona Burduļenko (Sati)

Aļona Burduļenko dzimusi 1983.gadā Harkovā.  Bērnības notikumu  mudināta, jau agri sākusi interesēties par liktens jautājumiem; skolas gados apguvusi klasisko numeroloģiju . Tieksme padarīt pasauli harmoniskāku  un pareizāku, kā arī nosliece uz tehniskām zinātnēm aizvedusi uz Harkovas Nacionālās universitātes standartizācijas un sertifikācijas katedru, kur apguvusi  metroloģiju. Ieguvusi otru augstāko izglītību kvalitātes menedžmentā.

Studējot politoloģijas un psiholoģijas katedrā, interese par cilvēku likteņiem izpaužas zinātniskajos darbos: dzimumu pētījumi; personības veidošanās un briesmas, kas radušās vispārējās globalizācijas apstākļos, u.c.Piedalījusies starptautiskās konferencēs.

Studiju pabeigšana, darba gaitu  uzsākšana izmēģinājuma sertifikācijas centrā par kvalitātes menedžeri, kā arī pasniedzēja prakse Nacionālajā Politehniskajā universitātē deva jaunu apgriezienu numeroloģijas apguvē- nu jau  jaunā, austrumu, virzienā.

2009.gadā saņēmusi Reiki iesvētību un sākusi savas gaitas starptautiskajā centrā „ATMA” kā jogas un vēdiskās numeroloģijas pasniedzēja. Kopš tā laika vairākkārt bijusi svētceļojumā uz Indiju, kur pilnveidojusies meistarībā un ieguvusi dziļākas zināšanas. Šobrīd ir austrumu un rietumu numeroloģijas meistare, izzina tantriskās un kabalistiskās numeroloģijas metodes. Paralēli apgūst hiromantiju un astroloģiju, kā tās savienojamas un kā papildina numeroloģiju vēdisko zināšanu  ietvaros. Padziļināti studē vēdisko filozofiju un ģimenes psiholoģiju.

----------

Бурдуленко Елена Владиславовна родилась в 1983 г. В г. Харькове. События детства заставили еще с ранних лет заинтересоваться вопросами судьбы, поэтому уже в школьные годы столкнулась с изучением классической нумерологии. Стремление сделать мир более гармоничным и правильным, а также технический склад ума обусловил выбор специальности после завершения школы (метрология на кафедре стандартизации и сертификации Харьковского национального университета радиоэлектроники), а также направления второго высшего образования (менеджмент качества в организациях). 

Еще в студенческие годы интерес к судьбам людей нашел свое отражение в ряде научных работ на темы: гендерные исследования, формирование личности и опасности, возникающие вследствие всеобщей глобализации и прочие при кафедре политологии и психологии, а также в  участии в международных конференциях по данным направлениям. 

Завершение учебы и начало работы в испытательном сертификационном центре на должности менеджера по качеству, а также преподавательская практика в национальном политехническом университете дала новый виток изучению нумерологии уже в новом восточном направлении. Так в 2009 г было получено посвящение рейки, в том же году начата реализация в качестве преподавателя по йоге и ведической нумерологии при Атма-Центре. С тех пор совершила неоднократные паломничества в Индию, где совершенствовалась в мастерстве и получала более углубленные знания. На настоящий момент является мастером ведической и западной нумерологии, отрабатывает методики тарической и каббалистической нумерологии. Параллельно изучает  хиромантию и астрологию и аспект их совместимости и взаимодополняемости  с нумерологией в рамках единства ведического знания.  Углубленно изучает ведическую философию и семейную психологию. 


Igors Djačenko (Jogeshvara)

Йогешвара (Игорь Дяченко) - ведущий преподователь йоги, пранаямы и медитации международного ведического центра «Атма»,специалист по йога- терапии и оздоровлению организма древними йогическими техниками. Находится в гуру-парампаре, которая принадлежит к традиции  Гималайской йоги. 

Обучался в Индии у гуру йогических ашрамов Йогешварананды и Шивананды.  

Является автором обучающих программ по подготовке инструкторов  разных уровней: от основного до продвинутого.

Имеет много учеников из разных стран: Латвии, Финляндии,  Германии, Франции, России, которые  прошли подготовку по данной системе.

Проводит индивидуальные занятия, консультирует в области йога-терапии и оздоровления организма .

Активно ведет лекторскую и преподавательскую деятельность.

Проводит ежегодные программы в Йога-ашраме в Крыму.

Руководит  центром «Атма»в г.Днепропетровске.

Deniss Aļonovs (Svasti)

Alekseja Meredova (Atma Svarūpa) skolēns kopš 2006.gada.

Par vēdisko tradīciju interesējas kopš 18 gadu vecuma.

Studē un pasniedz jogu.

Ir iniciacija Reiki sistema. Ar lielu interesi apgūst vēdiskās mantras.

Kopā ar Skolotāju vairākkārt devies svētceļojumos uz Indiju, kā arī pasniedzis jogas kursus Latvijā.

2008.gadā absolvējis Dņepropetrovskas akadēmiju.

Intereses: filozofija, vēsture, tehnika, mūzika, kinematogrāfija.

 

Anastasija Djačenko

...

Svetlana Ovčarenko (Savitri)

...