Natālija Čehovska

Starptautiskā vēdiskās kultūras centra ATMA organizatore. Meistare austrumu hiromantijā senindiešu skolas Addžai singha sistēmā. Praktizējoša speciāliste bērnu psiholoģijā un pedagoģijā.

 

Natālija Čehovska dzimusi Ukrainā, Dņepropetrovskā. Bērnībā tēva vadībā nopietni nodarbojusies ar jogu, studējusi hiromantiju un vēdiskos rakstus. 23 gadu darba pieredze ar pirmskolas vecuma bērniem deva viņai iespēju izstrādāt un ieviest daudzas programmas, kuru pamatā ir vēdiskā filozofija. Krimā izveidojusi un vairāk nekā 10 gadus vadījusi privāto bērnu atveseļošanās programmu "Simeiz".

 

Šobrīd N. Čehovska lasa lekcijas, vada praktiskās nodarbības, kopā ar vīru A. Meredovu ved grupas svētceļojumos uz Indiju, sniedz konsultācijas un palīdz vīram atbalstīt viņa skolēnus.

 

 

Sniedz individuālās konsultācijas par tēmām:

Hiromantija

  • vispārējā konsultācija par visām dzīves un darbības sfērām
  • veselība, fiziskais un enerģētiskais potenciāls
  • likteņa dotās personības spējas un talanti, to realizācija
  • personīgā dzīve (laulības, savienības un bērni)
  • individuālie periodi dzīvē, to ilgums, problēmas, uzdevumi
  • personības karmiskie uzdevumi un iespējas tos realizēt
  • profesionālā darbība
  • hiromantija bērniem

Bērnu psiholoģija un pedagoģija

  • psiho-emocionālā bērna uzvedības korekcija, izmantojot senās vēdiskās un mūsdienu psiholoģijas un pedagoģijas metodes
  • vecāku un bērnu attiecību harmonizēšana
  • bērna psiholoģiskais tests- talantu un iespēju noteikšana
  • darbs ar vecākiem bērna audzināšanas un attīstības jautājumos

ATSAUKSMES par iepriekš vadītajiem N.Čehovskas semināriem skat. te.

~~

Мастер восточной хиромантии и нумерологии. Практикующий специалист по детской психологии и педагогике. Практик и преподаватель женской тантры.

Организатор международного центра ведической культуры АТМА.

 

В детстве под руководством отца серьезно занималась йогой, изучала хиромантию и ведические писания. Имеет педагогическое и музыкальное образование. 23 летний опыт работы с детьми в начальной школе позволил ей разработать и внедрить множество программ, основанных на ведической философии и культуре. Организовала и более 10 лет была директором частной детской оздоровительной системы в Крыму "Симеиз". 

 

Автор семинаров «Дети-индиго», «Ведические ритуалы для нашего века», «Женская тантра», «Мистика семейных отношений» и др.

Aļona Burduļenko (Sati)

Aļona Burduļenko (Sati). Starptautiskā vēdiskās kultūras centra “ATMA”speciāliste.

Vēdiskās un rietumu numeroloģijas meistare, ķīnas, taro un kabalas numeroloģiju speciāliste. Numeroloģiju praktizē vairāk kā 12 gadus. Vadošā numeroloģijas pasniedzēja centrā “ATMA”. Izstrādājusi sistēmu pēc kuras vada programmu “Personības psihomatrica. Vēdiskās un pitagora sistēmas integrēšana numeroloģijā”.

 

Autore apmācību programmām un semināriem:

 • “Skaitļu daba. Matemātikas modelis- numeroloģijas zināšanu pamats”,
 • “Cipari. Kustība pa spirāli”,
 • “Skaitļu klasifikācija numeroloģijā. Vienkāršie un sarežģītie skaitļi”,
 • “Pāra un nepāra skaitļi numeroloģijā. To daba un atšķirības”
 • Autore treniņiem:
 • “Vēdiskā numeroloģija. Personības motivācija un liktenis”,
 • “Numeroloģiskais portrets. Personības psihomatrica”,
 • “Pareģojošā numeroloģija. Skaitļu maģija”,
 • “Karmiskā saikne ģimenē. Skaitliskā Analīze” u.c.

Dietoloģijas un kulinārijas speciāliste. Pēta produktu, kā arī to pagatavošanas veidu ietekmi uz cilvēka apziņu un organismu. Apmācību programmas “Virtuves maģija”autore, kurā ietverti pagatavošanas, galda klāšanas un ēšanas aspekti, to ietekme uz cilvēka apziņu.

 

Sniedz konsultācijas numeroloģijā un dietoloģijā.

 

Jogas pasniedzēja.

 

Sociālā dzīve: ir divas augstākās izglītības (tehniskā un vadības). Sarakstījusi vairākus zinātniskos darbus psiholoģijas un politoloģijas jomās, piedalījusies starptautiskās konferencēs. Bijusi pasniedzēja politehniskajā universitātē, vairāk kā 10 gadus vadījusi izmēģinājumu un sertifikācijas centru.

Ģimenes dzīve: precējusies, audzina dēlu. 

~~~

Алена Бурдуленко (Сати)

Специалист международного Центра «Атма».

 

Мастер ведической и западной нумерологии, специалист по китайской, тарической и каббалистической нумерологии. Опыт работы (практикум) в области нумерологии более 12 лет. Ведущий преподаватель школы нумерологии Атма центра. Исследователь и разработчик авторской системы, на основе которой создана авторская программа «Психоматрица личности. Интегрирование ведической и пифогарийской систем нумерологии».

 

Автор обучающих программ и семинаров:

 • «Природа чисел. Математическая модель – базис знаний нумерологии»,
 • «Цифры. Эволюция движения по спирали»,
 •  «Классификация чисел в нумерологии. Простые и сложные числа»,
 •  «Четные и нечетные числа в нумерологии. Природа и отличия»
 • и тренингов:
 •  «Ведическая нумерология. Мотивация личности и судьба»,
 • «Нумерологический портрет. Психоматрица личности»,
 •  «Предсказательная нумерология. Магия чисел»,
 •  «Кармические связи в семье. Числовой анализ» и многих других.

Специалист в области Диетологии и кулинарии. Изучает вопросы влияния продуктов питания, а также способов их приготовления, на сознание и организм человека.

Автор тренинговой программы «Магия на кухне», включающей аспекты воздействия  приготовления, сервировки стола и приема пищи на сознание человека, а также восприятие человеком приготовленной пищи.

 

Консультирущий специалист по вышеуказанным направлениям.

 

Преподаватель йоги.

 

В социальной жизни: имеет два высших образования (техническое и менеджмент организаций). Автор ряда научных работ в области психологии и политологии, участие в международных конференциям по этим направлениям. Имеет опыт преподавательской деятельности в политехническом университете и более 10-й опыт работы на руководящей должности в испытательном и сертификационной центре. В семейной жизни: замужем, воспитывает сына.

Deniss Aļonovs (Svasti)

Alekseja Meredova (Atma Svarūpa) skolēns kopš 2006.gada.

Par vēdisko tradīciju interesējas kopš 18 gadu vecuma.

Studē un pasniedz jogu.

Ir iniciacija Reiki sistema. Ar lielu interesi apgūst vēdiskās mantras.

Kopā ar Skolotāju vairākkārt devies svētceļojumos uz Indiju, kā arī pasniedzis jogas kursus Latvijā.

2008.gadā absolvējis Dņepropetrovskas akadēmiju.

Intereses: filozofija, vēsture, tehnika, mūzika, kinematogrāfija.