REIKI / РЕЙКИ

Reiki - tā ir metode, ar kuras palīdzību novietojot rokas uz pacienta, ir iespējams viņu dziedināt, kā arī rast mieru un personīgo izaugsmi.

Saknes šai metodei stiepjas senā pagātnē, tā tiek minēta daudzos senajos tekstos. Šo metodi esot praktizējis gan Buda, gan Jēzus Kristus un arī citas spēcīgās personības.

Mūsdienās šo metodi jaunatklāja un sāka pasniegt Doktors Mikao Usui, dodot tai iespēju izplatīties pa visu pasauli, pateicoties saviem skolniekiem.

 

Reiki vārda nozīme no japāņu valodas:

REI - dievišķs

KI - enerģija

 

Šī sistēma ļauj apgūt pranas enerģijas vadīšanu caur savām rokām. Pateicoties Reiki Meistaram, cilvēkam tiek atvērts Reiki kanāli (iniciācija), caur kuriem sāk plūst prana un ar tās palīdzību cilvēks var ārstēt sevi vai citus. Tādējādi jūs neārstējat ar savu eneŗgiju, bet gan nododat Visuma enerģiju.

 

Reiki apgūšanai nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai īpašas spējas. Apmācīties un iegūt iniciāciju šajā sistēmā var praktiski jebkurš cilvēks - saņemot iniciāciju no Reiki Meistara un apmācoties, kā ar to rīkoties.

 

Reiki ļauj tās praktizētājam uz sevis sajust, kā dzīve saskaņā ar Visuma likumiem un ritmu labvēlīgi ietekmē likteni un veselību.

 

Lekciju par Reiki variet noklausīties šeit.

 

Рэйки – это методика наложение рук для исцеления и также для обретения умиротворение и собственного прогресса.
Корни этой методики уходят в далекое прошлое, об этом упоминается во многих текстах. Считается, что этой методикой владел Будда, Христос и другие великие люди.
В современное время эту методику открыл и начал преподавать Доктор Микао Усуй. В дальнейшем он дал ей распространение по всему миру через своих учеников.


Рэйки с японского означает

Рэй – божественный

Ки – энергия.

 

Это система, в которой человека обучают передавать прану через свои руки другому человеку. Благодаря Мастеру Рэйки у человека открываются каналы, через которые начинает проходить прана и с помощью нее человек может лечить себя и других. Таким образом вы не лечите своей энергией, вы передаете энергию Вселенной.


Не требует предварительных навыков и способностей. Получить и обучиться этому методу может практически любой человек. Передается непосредственно от Мастера к ученику посредством посвящения (инициации) и последующего обучения.


Данная система позволит Вам на себе почувствовать, как жизнь в соответствии с законами и ритмами Вселенной благоприятно воздействует на судьбу и здоровье.

 

Послушать лекцию о Рэйки.

5 REIKI PRINCIPI / 5 ПРИНЦИПОВ РЭЙКИ

I - tieši šodien es nedusmošos

II - tieši šodien es nesatraukšos

III - tieši šodien es būšu pateicīgs

IV - tieši šodien es veikšu savu darbu godprātīgi

V - tieši šodien es būšu labs pret citiem

 

Esiet apzināti un sajūtiet Visuma enerģijas plūsmu. Šie principi ļaus jums sajust labestību un pamazām attīrīt prātu.

 

 

I – Именно сегодня не гневайся.

II – Именно сегодня не беспокойся.

III – Именно сегодня будь благодарен всему сущему.

IV – Именно сегодня посвящай себя полностью исполняемому делу.

V – Именно сегодня будь добр к другим.

 

Будьте осознанны и ощущайте поток энергии Вселенной. Эти принципы помогут ощутить благость и постепенно очищать свой ум.

Materiālu pārpublicēšana un izmantošana atļauta tikai ar atbilstošām atsaucēm un Centra "ATMA" rakstisku piekrišanu. Kontakti: atma.lv@gmail.com. Paldies par sapratni!