Reiki individuālie seansi

Reiki tā ir vienkārša un efektīva metode, lai atveseļotos, atpūstos, lai organisms iegūtu jaunus spēkus un varētu tikt galā ar kaitēm.

Reiki seansa laikā atjaunojas imūnsistēma, pieaug organisma enerģētiskais līmenis, pazūd sasprindzinājums visos līmeņos: fiziskajā, emocionālajā, psihiskajā un mentālajā.

Ilgstoša esamība Reiki plūsmā atvieglo vai pilnībā dziedina daudzas slimības, ātrāk notiek atveseļošanās pēc traumām vai operācijām, paātrinās audu sadzīšana, parādās vieglums, labs miegs un labs noskaņojums, attīrās enerģētiskie centri.

Ar Reiki palīdzību var līdzsvarot un attīrīt telpas, un radīt daudz labvēlīgāku vidi plānu realizācijai.

Ne vienmēr tas notiek uzreiz pēc pirmā seansa, dažās situācijās nepieciešams vesels kurss seansu, atkarībā no stāvokļa nopietnības vidēji 6-7 seansi, taču katrs gadījums ir individuāls.

 

Reiki individuālos seansus sniedz startautiskā centra ATMA Reiki Meistari

Viena seansa ilgums 50 min.

Cena: 23 €

 

Pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 26351211

Индивидуальные сеансы Рэйки

Рэйки это простой и эффективный метод для оздоровления, релаксации, возрождения новых сил организма, которые помогают справиться с недугом.

Во время сеанса Рэйки восстанавливается иммунная система, повышается уровень энергетики организма, уходит напряжение на всех уровнях: физическом, эмоциональном, психическом, ментальном.

Длительное нахождение в потоке Рэйки приводит к облегчению или полному исцелению при многих заболеваниях, быстрее проходит период восстановления после травм и операций, ускоряется заживление тканей, является лёгкость, хороший сон и хорошее настроение, очищение энергетических центров.

При помощи Рэйки можно гармонизировать и очищать пространства помещений и создавать более благоприятную среду для реализации планов.

Не всегда это происходит с первого сеанса, при некоторых ситуациях надо пройти целый курс сеансов, зависит от сложности состояния, в среднем около 6-7 сеансов, но каждый случай индивидуален.

В настоящее время экспериментально доказано, что качественной разницы между контактным и дистанционными сеансами Рэйки нет. Пациент получает всю энергию через Мастера, который проводит сеанс. Кроме того в дистанционных сеансах есть преимущество, можно принять сеанс в удобной для Вас обстановке, каждый выбирает тот вариант который для него более удобен.

 

Cеансы проводит Мастеры Рэйки международного центра АТМА.

Длинность сеанса 50мин.

Стоимость: 23

 

По предварительной записи по тел. 26351211

 

 

Reiki distanciētie seansi

Reiki enerģiju attiecīgā iesvētības pakāpē ir iespējams nodot arī caur distanci - kā cilvēkiem, tā arī ideju, projektu realizācijai.

Uz doto brīdi prakse rāda, ka nav atšķirības kvalitātē starp kontakta vai distanču Reiki seansiem. Pacients vai ideja, vēlme, projekts saņem enerģiju caur meistaru vai meistariem u.c. Reiki praktizējošiem cilvēkiem, kuri vada seansu. Turklāt distanču seansiem ir priekšrocība- jūs tos varat saņemt sev ērtos apstākļos, sev pieejamā laikā un vietā. Katrs izvēlas to variantu, kas viņam ir ērtāks.

Seansu ilgums, biežums un izmaksas ir atkarīgas no katra individuālā gadījuma.

Vairāk informācijas, zvanot 26351211.

Дистанционные сеансы Рэйки

В определенной ступени энергию Рэйки можно передавать и дистанционно – как для людей, так и для реализации проектов.

Как на данный момент показывает практика, нет разницы в качестве между контактным или дистанционным сеансом Рэйки. Пациент или идея, желание, проект получает энергию через мастера или мастеров и других практикующих Рэйки людей, которые проводят сеансс. К тому же у дистанционных сеансов есть преимущество – вы можете их получить в удобных для себя обстоятельствах, времени и месте. Каждый выбирает тот вариант, который ему удобней.

Продолжительность, частота и стоимость сеансов зависит от индивидуального случая.

Подробная информация по телефону 26351211.