PUMSAVANA. Vēdiskais rituāls sievietēm

Pumsavana vrata ir vēdiskais rituāls sievietēm, kura ietvaros sieviete gada garumā apņemas ievērot izvēlētās askēzes, ar mērķi piepildīt kādu savu vēlmi. Vēdiskais stāsts par rituāla rašanos, kā arī detalizēts iespējamo askēžu saraksts un kalpošanas veidi aprakstīti Šrimad Bhagavatam 6. un 7. nodaļā.

 

Pumsavanas rituāls ik gadu sākas novembra beigās/decembra sākumā (atbilstoši mēness fāzēm). Šajā pirmajā tikšanās reizē visas kopā sanākušās sievietes klātesošos iepazīstina ar askēzēm, kuras uzņemas pildīt turpmākā gada garumā.

 

Tā kā mūsdienu skrejošajā ikdienā reti kurai izdodas saskaņā ar augstākajiem standartiem kalpot Pumsavanas dievībām katru dienu, tad mēs satiekamies vienu reizi mēnesī, lai kopīgi veiktu rituālu. Un arī lai padalītos, kā katrai klājas ar izvēlēto askēžu izpildi, vēlmes piepildīšanos.

 

Ikmēneša tikšanās reizēs aicinām ciemos mūsu draugus un atbalstītājus, kuri piedalās uguns rituālā un pēc tam tiek cienāti ar sieviešu sarūpēto prasādu (Dievam piedāvāto mielastu).

  

Bildes no brīnišķīgajām un iedvesmojošajām Pumsavanas tikšanās reizēm vari aplūkot ATMA Center LV Facebook lapā (spied uz saiti)!

 

PUMSAVANAS RITUĀLA NOSLĒGUMS – JAGJA, PRASĀDS UN SADHU SANGA AR A. MEREDOVU UN N. ČEHOVSKU

ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРЯДА ПУМСАВАНА- ЯГЬЯ, ПРАСАД И САДХУ-САНГА С А. МЕРЕДОВЫМ И Н. ЧЕХОВСКОЙ

28. oktobrī, no 13.00 līdz ~ 16.00 / 28 октябрь , с 13.00 до ~ 16.00

Aicinām ciemos ikvienu interesentu 28. oktobrī plkst.13.00 uz vēdiskā rituāla Pumsavana šī gada noslēguma sanākšanu.

 

Programmā:

  • Uguns rituāls
  • Svētku mielasts
  • Sadhu sanga (jautājumi un atbildes) ar īpašajiem viesiem, vieslektoriem Alekseju Meredovu un Natāliju Čehovsku. Šīs atvērtās sarunas-lekcijas laikā skolotāji atbildēs uz jebkuriem klātesošo interesējošajiem, uzdotajiem jautājumiem par mūsdienu dzīves problēmām, neskaidrībām sevis, attiecību un pasaules izziņas ceļā no vēdiskās kultūras un jogas prakses (tās dziļākajā izpratnē) skatījuma.

Savu viesošanos noteikti JĀPIESAKA, aizpildot pieteikuma formu zemāk vai rakstot atma.lv@gmail.com.

Viesu skaits ierobežots, kā arī, plānojot mielastu, mums ir jāzina ciemiņu skaits:)

 

NORISES LAIKS: 28. oktobris, no 13.00 līdz ~ 16.00.

VIETA: centrs ATMA, Valentīna iela 16, Zasulauks.

Viesošanās – brīva.

Pēc vēlēšanās ir iespējams atstāt ziedojumu centra ATMA skolotājam un bramanam A.Meredovam (Atma Svarup), ar kura svētību un norādēm šis rituāls norisinās arī pie mums šeit Latvijā. 

 

Esat mīļi gaidīti!

 

PUMSAVANA VRATA ir sens, vēdiskās kultūras rituāls sievietēm, kas aprakstīts svētajos rakstos (Šrimad-Bhagavatam). Tā ir garīgā prakse, kas tiek veikta gada garumā un kuras ietvaros ik viena dalībniece uzņemas pildīt askēzes. Ar šī rituāla palīdzību sieviete var nostiprināt, nodibināt attiecības ar Dievu, uzlabot savu likteni, piepildīt vēlmes, iepazīt sevi un izkopt sevī sev vēlamās rakstura īpašības. 

Šo rituālu, mūsdienām piemērotu, uz Rietumu pasauli atnesa starptautiskā vēdiskās kultūras centra ATMA skolotāji Aleksejs Meredovs (Atma Svarup) un Natālija Čehovska. Latvijā tas notiek jau devīto gadu, pulcējot vairāk kā simts sievietes no visas Latvijas un dažas arī no mūsu kaimiņu zemēm- Lietuvas un Igaunijas. 

Šo gadu laikā (jāsaka gan, ka ieguldot lielu darbu) kopā ar šī rituāla dalībniecēm un mūsu draugiem un atbalstītājiem esam piedzīvojuši daudzus brīnumus, klusāko sapņu piepildījumus, skaistas un nenovērtējamas atklāsmes un, kas ir ne mazāk svarīgi, - ļoti dziļus, vērtīgus un neaizmirstamus ceļojumus sevī un šīs pasaules noslēpumos. Ar prieku dalīsimies tālāk, pastāstīsim vairāk un gaidīsim ciemos. 

 

SAISTĪTIE PASĀKUMI: 

• 11. novembrī sāksim JAUNO Pumsavanas gadu, kuram ir iespēja vēl pieteikties un pievienoties. Kā arī, ja ne uz šo tikšanos, tad reizi mēnesī uz paša rituāla svinīgo daļu – uguns rituālu un ar mīlestību gatavotu mielastu – , iepriekš gan piesakoties, mīļi gaidīti ir visi, gan lieli, gan mazi, kungi un dāmas.

Saziņa, rakstot atma.lv@gmail.com vai zvanot 26351211.

Приглашаем всех желающих на завершение ведического обряда Пумсавана, которое состоится 28 октября в 13.00.

 

В программе:

  • Ягья- огненный ритуал
  • Праздничный пир
  • Садху-санга (вопросы и ответы) с нашими особенными гостями - Алексеем Мередовым и Натальей Чеховской. Во время этой беседы учителя ответят на любые интересующие вас вопросы о проблемах современной жизни, на вопросы, которые у вас возникли на пути познания себя и мира. Ответят на них с точки зрения ведической культуры и йоги. 

Своё присутствие нужно обязательно ПОДТВЕРДИТЬ, заполнив форму заявки или написать на atma.lv@gmail.com.

Количество гостей ограничено, также нам нужна эта информация для планирования пира:)

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 28 октябрь , с 13.00 до ~ 16.00

МЕСТО: центр АТМА, улица Валентина 16, Засулаукс.

Вход – свободный.

По желанию вы можете оставить пожертвование для учителя АТМА центра, брахмана А.Мередова (Атма Сваруп), который благословляет и наставляет нас в этом пути. 

 

Приходите, будем вами рады!

 

ПУМСАВАНА ВРАТА – это древний обряд в ведической культуре для женщин описанный в Шримад-Бхагаватам. Можно сказать, что это духовная практика, в которую женщина погружается в течение года и в рамках которой соблюдает аскезы. 

С помощью этого обряда женщина может укрепить, создать личные отношения с Богом, улучшить свою судьбу, исполнить свои желания, познать себя и поработать над своими качествами.

Этот ритуал, приспособленный к современной жизни, в Западный мир принесли учителя международного центра ведической культуры АТМА - Алексей Мередов (Aтма Сваруп) и Наталья Чеховская. В Латвии этот обряд проходит уже девятый год, собирая вместе более ста женщин со всей Латвии и несколько женщин из соседних стран-Литвы и Эстонии.

За эти годы (в которые было вложено много труда) вместе с участницами этого ритуала и нашими друзьями и сторонниками мы пережили много чудес, исполнения тайных желаний, красивые и неоценимые открытия и, что не менее важно, - очень глубокие, ценные и незабываемые путешествия к самим себе и к тайнам этого мира. С радостью поделимся дальше и ждем в гости. Если не на эту встречу, то раз в месяц на торжественную часть самого обряда - огненный ритуал и приготовленную с любовью пищу, где рады всем: и большим, и маленьким, дамам и господам! 

 

ПОЛЕЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

• 11 ноября НАЧНЁМ НОВЫЙ СЕЗОН Пумсаваны – ещё есть время и возможность присоединиться. Если у вас нет возможности прийти на эту встречу, то ждём в гости раз в месяц на торжественную часть этого обряда - ягью и пир, желательно предварительно сообщив нам, что вы будете. Ждём всех – и больших, и маленьких, дам и господ.

Подробная информация- atma.lv@gmail.com или по телефону 26351211.

2017./2018. gada PUMSAVANA, sanākšanas datumi:

19. NOVEMBRIS - 2017./2018. GADA SĀKUMS. Dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00

17. DECEMBRIS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00

14. JANVĀRIS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00

11. FEBRUĀRIS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00

18. MARTS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00

29. APRĪLIS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00

20. MAIJS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00

17. JŪNIJS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00

22. JŪLIJS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00

26. AUGUSTS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00. Papildus ierastajai Pumsavanas programmai - lekcija "Gavēņi, askēzes un garīgā prakse - kā tieši tie ietekmē likteni", vada Artjoms Čeremisins.

23. SEPTEMBRIS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00

28. OKTOBRIS, dalībnieces: 10.00, viesi: 13.00 - 2017./2018. GADA NOSLĒGUMS. Ciemojās A.Meredovs un N.Čehovska ar Sadhu sangu (jeb jautājumu un atbilžu sarunu) par viesiem interesējošiem jautājumiem.

Pumsavanu norises vieta - RĪGA, Zasulauks, Valentīna iela 16, 3. stāvs pa labi

Ja vēlies pievienoties Pumsavanai...

Vairāk informācijas - rakstot uz atma.lv@gmail.com vai rakstot/zvanot 26351211 (Ievai).

Vēlies nākt ciemos? Tad aizpildi zemāk esošo pieteikuma formu, lai mēs zinām, uz cik viesiem gatavot svētku mielastu:)

Pieteikšanās formas aizpildīšanas instrukcija:

Name - Tavs vārds, uzvārds
E-mail - e-pasta adrese

Telephone nr. - Tavs telefona nr.
Message - ieraksti Pumsavanas datumu, kurā ciemosies

 

+ ieraksti lodziņā redzamo burtu/ ciparu kombināciju (aizsardzībai pret mēstulēm), 

nospied SEND un Tavs pieteikums nonāks tieši mūsu e-pastā!

 

Mums ir patiess prieks uzņemt ciemiņus, gaidīsim Tevi!

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

2017.gada 2. decembrī plkst 10.30 lekcija par Pumsavanas rituālu - tā būtību, norisi un iespēju pievienoties. Jautājumi un atbildes (vada Ieva krievu val.)

Ja apsver domu nākotnē pievienoties Pumsavanas rituālam

lūdzu, aizpildi zemāk esošo pieteikuma formu un mēs Tev ziņosim, kad formēsies jauna Pumsavanas grupa, un līdz ar to uzaicināsim arī uz kopā sanākšanu, kurā iepazīstināsim Tevi vairāk ar šo rituālu un tā norisi.

 

Pieteikšanās formas aizpildīšanas instrukcija:

Name - Tavs vārds, uzvārds
E-mail - e-pasta adrese

Telephone nr. - Tavs telefona nr.
Message - kādas piebildes, komentārs no Tavas puses?

 

+ ieraksti lodziņā redzamo burtu/ ciparu kombināciju (aizsardzībai pret mēstulēm), 

nospied SEND un Tavs pieteikums nonāks tieši mūsu e-pastā! 

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.