REGULĀRĀS ONLINE (ZOOM) JOGAS NODARBĪBAS

 • Pirmdienās 9:00-10:15 (latviešu valodā)
 • Otrdienās 19:00-20:15 (latviešu valodā)
 • Ceturtdienās 19:00-20:15 (krievu valodā)
 • Sestdienās 8:00-9:15 (latviešu valodā)

Pasniedzēji: Elīna, Indra, Ieva (LV), Artjoms (RU)

 

Aktuālajiem nodarbību grafikiem sekojiet līdzi mūsu Facebook kontā!

 

Dalība:

 • 15 EUR par 4 nodarbībām mēnesī
 • 25 EUR par 8 nodarbībām mēnesī
 • 35 EUR par 12 nodarbībām mēnesī

Brīva nodarbību izvēle mēneša* ietvaros - kad tiec, tad pievienojies (iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama).

*Mēnesis – kalendārais mēnesis no maksājuma veikšanas.

 

Piemērs: ja maksājums veikts 25. janvārī, tad laika posmā līdz 24. februārim (ieskaitot) var brīvi izvēlēties un apmeklēt noteikto nodarbību skaitu jebkurā no piedāvātajiem laikiem.

 

Apmaksa, veicot pārskaitījumu uz šiem rekvizītiem:

Biedrība "Centrs ATMA"

reģ.Nr.: 50008156081

konta Nr.: LV64HABA0551030104658

Maksājuma mērķis: “Online Zoom jogas 4/8/12 reizes, dalībnieka vārds un uzvārds (ja atšķiras no maksātāja)”

 

Pēc apmaksas veikšanas, sūti sms vai whatsapp ziņu uz +371 27274744 un pievienosim Tevi mūsu online jogas grupai.

 

Jautājumu gadījumā rakstiet sms vai zvaniet +371 27274744!

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ХАТХА-ЙОГИ ОНЛАЙН (ZOOM)

 • понедельник 9:00-10:15 (на латышском)
 • вторник 19:00-20:15 (на латышском)
 • четверг 19:00-20:15 (на русском)
 • субботa 8:00-9:15 (на латышском)

Преподаватели: Индра, Элина, Иева (LV), Артём (RU).

 

Стоимость: 

 • 15 EUR за 4 занятия в месяц
 • 25 EUR за 8 занятия в месяц
 • 35 EUR за 12 занятия в месяц

Свободный выбор занятий в течение месяца *.

* Месяц - календарный месяц с момента оплаты.

 

Пример: если оплата была произведена 25 января, то в период до 24 февраля (включительно) вы можете выбрать и посетить указанное количество занятий в любое время предложено.

 

Реквизиты для перечисления:

Biedrība "Centrs ATMA"

Рег.Nr.: 50008156081

Nr.счета: LV64HABA0551030104658

Цель платежа: “Онлайн Zoom йога 4/8/12 занятия, имя и фамилия участника (если отличается от плательщика)”

 

После оплаты отправьте sms или whatsapp сообщение на телефон. +371 27274744 с  текстом: “Онлайн Zoom йога 4/8/12 занятия, имя и фамилия участника”.

 

Если есть вопросы, пишите sms или звоните +371 27274744!