REGULĀRO HATHA JOGAS NODARBĪBU TRANSLĀCIJAS (ZOOM)

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ХАТХА-ЙОГИ ОНЛАЙН (ZOOM)

Grafiku skatīt aktuālajā mēneša nodarbību kalendārā

 

Pasniedzēji: Elīna, Indra, Ieva (LV), Artjoms (RU)

 

Aktuālajie nodarbību grafiki atrodami šeit!

 

Dalība:

  • 8 EUR par 1 nodarbību
  • 20 EUR par 4 nodarbībām mēnesī
  • 32 EUR par 8 nodarbībām mēnesī
  • 42 EUR par 12 nodarbībām mēnesī
  • 47 EUR bezlimita abonements vienam mēnesim

 

Brīva nodarbību izvēle mēneša* ietvaros - kad tiec, tad pievienojies (iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama).

*Mēnesis – kalendārais mēnesis no maksājuma veikšanas.

 

Piemērs: ja maksājums veikts 25. janvārī, tad laika posmā līdz 24. februārim (ieskaitot) var brīvi izvēlēties un apmeklēt noteikto nodarbību skaitu jebkurā no piedāvātajiem laikiem.

 

Apmaksa, veicot pārskaitījumu uz šiem rekvizītiem:

Biedrība "Centrs ATMA"

reģ.Nr.: 50008156081

konta Nr.: LV64HABA0551030104658

Maksājuma mērķis: “Online Zoom jogas 4/8/12/bezlimita, dalībnieka vārds un uzvārds (ja atšķiras no maksātāja)”

 

Pēc apmaksas veikšanas, sūti sms vai whatsapp ziņu uz +371 27274744 un pievienosim Tevi mūsu online jogas grupai.

 

Jautājumu gadījumā rakstiet sms vai zvaniet +371 27274744!

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ХАТХА-ЙОГИ ОНЛАЙН (ZOOM)

Смотрите расписание в текущем месячном календаре!

 

Преподаватели: Индра, Элина, Иева (LV), Артём (RU).

 

Следите за актуальным расписанием занятий в здесь!

 

Стоимость: 

 

  • 8 EUR за 1 занятия
  • 20 EUR за 4 занятия в месяц
  • 32 EUR за 8 занятий в месяц
  • 42 EUR за 12 занятий в месяц
  • 47 EUR безлимитный абонемент на месяц

 

Свободный выбор занятий в течение месяца * - когда можешь, тогда присоединяйся (предварительная запись не нужна).

* Месяц - календарный месяц с момента оплаты.

 

 

Пример: если оплата была произведена 25 января, то в период до 24 февраля (включительно) вы можете выбрать и посетить указанное количество занятий в любое указанное время

 

Реквизиты для перечисления:

Biedrība "Centrs ATMA"

Рег.Nr.: 50008156081

Nr.счета: LV64HABA0551030104658

Цель платежа: “Онлайн Zoom йога 4/8/12/безлимитный, имя и фамилия участника (если отличается от плательщика)”

 

После оплаты отправьте sms или whatsapp сообщение на телефон. +371 27274744 с текстом: “Онлайн Zoom йога 4/8/12 занятия, имя и фамилия участника” и добавим вас в нашу онлайн-группу йоги!

 

Если есть вопросы, пишите sms или звоните +371 27274744!